Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty, prawo własności nieruchomości lokalowej

Data dodania: 21 sierpień 2018Ogłoszenie: 23150

OGŁOSZENIE
O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ

Syndyk masy upadłości Rafała Makowskiego jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty, prawo własności nieruchomości lokalowej położonej przy ul. Kraszewskiego 3/1 w Lublinie, objętej księgą wieczystą nr LU1I/00252771/4, za cenę nie niższą niż cena oszacowania ustalona w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego, tj. za 192 784,- zł. Lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i holu, o łącznej pow. 53,05 m2, do lokalu przynależą dwie piwnice o pow. 15,4 m2 i 13,92 m2,, garaż o pow. 20,07 m2 i ogródek o pow. ok. 101 m2. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest:
- złożenie oferty w Kancelarii Syndyka Dorota Dobrowolska, ul. Budowlana 50 lok. 101, 20-469 Lublin, w terminie do 14 września 2018r. do godziny 14.00, w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie, która winna być umieszczona również w nieprzezroczystej zamkniętej większej kopercie z adnotacją na obu kopertach: „OFERTA – MIESZKANIE– IX GUp 44/16 „OF” z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”. Syndyk zastrzega, iż liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki listem poleconym,
- wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywołania. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony w Alior Bank SA o numerze
70 2490 0005 0000 4000 4579 7040,
- oferta winna spełniać wymogi formalne określone w Regulaminie sprzedaży.
Z Regulaminem sprzedaży i przedmiotem sprzedaży oraz operatem szacunkowym Oferenci mogą zapoznać się, po uprzednim uzgodnieniu terminu, w Kancelarii Syndyka w Lublinie, przy ul. Budowlanej 50 lok. 101, nr tel. 515 476 584, 515 476 638, w dni robocze w godz. od 9.00-15.00. Syndyk zastrzega sobie: prawo swobodnego wyboru oferty, unieważnienia postępowania na sprzedaż w całości lub części bez podania przyczyn, prawo przeprowadzenia licytacji wśród oferentów w celu uzyskania najkorzystniejszego dla masy upadłości rozstrzygnięcia.

Cena 192zł
Kategoria: Mieszkania
Typ oferty: Mieszkania na sprzedaż
Lokalizacja: Lublin
Wyświetleń: 278

Najczęściej oglądane:

ogłoszenia drobne lublin

Podobne ogłoszenia Zobacz wszystkie ogłoszenia w tej kategorii

Powiadamiaj mnie
o nowych ogłoszeniach
z następującym kryterium:
bezpłatne ogłoszenia lokalne Warszawalokalnie.pl
© 2012 Lublinlokalnie.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.