Poliso Lokaty i Obligacje to Oszustwo, Wrocław !!!

Dodane Czwartek, 12 Września 2019, 19:34:20, ID ogłoszenia: 35398
100 zł
Poliso Lokaty i Obligacje to Oszustwo, Wrocław  !!!
Wyświetleń: 451

Opis ogłoszenia Poliso Lokaty i Obligacje to Oszustwo, Wrocław !!!

PolisoLokaty to Oszustwo !!!

Polisy, PolisoLokaty, UFK – Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe, Grupowe Ubezpieczenia na Życie i Dożycie.


Tabele Opłat i Limitów to Zabronione Klauzule Abuzywne, i banki, i ubezpieczyciele nie mają prawa pobierać tych opłat likwidacyjnych od ludzi oszukanych na Polisolokatach. Czas na odzyskanie pieniędzy z oszukanych Polisolokat to 10 lat, lub więcej.

Sprawy można zgłaszać na podstawie tego paragrafu karnego: Zgodnie z Kodeksem Karnym (Dz.U. z 1997 nr 88 poz. 553 Brzmienie od 27 stycznia 2014): Przestępstwo, Oszustwo: Art. 286. §1. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzania własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd, albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Wysyłam Wyroki i Postanowienia z Sądów Karnych, z Sądów Cywilnych, które świadczą o Oszustwach w Getin Banku, w Noble Banku, w Open Finance, w Open Life, w Getin Życie, w Towarzystwie Europa, w AXA, w Idea Banku, w AEGON, w spółkach Leszka Czarneckiego, w innych bankach i w innych firmach ubezpieczeniowych.

Banki i Towarzystwa Ubezpieczeń podpisują z Poszkodowanymi Ugody, Porozumienia, na podstawie których Poszkodowani mogą odzyskać Zwrot 100 % oszczędności, a nawet zaległe odsetki.

Proszę pisać na mój e-mail:

redaktorka12@interia.pl
Telefon komórkowy: 533 – 818 – 111

Pomagam osobom oszukanym, poszkodowanym na PolisoLokatach.

Zakres Pomocy z Redakcji:

1) Przekazanie dowodów na Oszustwa na Poliso Lokatach,
2) Przekazanie dokumentów i informacji o Poszkodowanych z różnych miast w Polsce (kopie oszukanych umów, Certyfikaty),
3) Pomoc w pisaniu i redagowaniu Pism, Reklamacji, Skarg do instytucji i urzędów (korekty, poprawki, uzupełnienia),
4) Pomoc w Pisaniu Zawiadomień o Oszustwach na Policję, do Prokuratur;
Komplety dokumentów do zgłaszania jako Załączniki i Dowody,
5) Dokumenty, Wyroki i Postanowienia z Sądów,
6) Materiały i Informacje źródłowe, z mediów o Oszustwach na PolisoLokatach.

Do każdej sprawy podchodzę dokładnie, szczegółowo i Indywidualnie. Łączę Poszkodowanych w grupy i to też pomaga odzyskać pieniądze z Nieuczciwych PolisoLokat.
[Mam bardzo dużo dokumentów i Informacji sprawdzonych, i wiarygodnych].

Wpłata początkowa 100 zł.

Pomoc z Redakcji. Pozdrawiam, Redaktorka.

Opis ogłoszenia - Poliso Lokaty i Obligacje to Oszustwo, Wrocław !!!

PolisoLokaty to Oszustwo !!!

Polisy, PolisoLokaty, UFK – Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe, Grupowe Ubezpieczenia na Życie i Dożycie.


Tabele Opłat i Limitów to Zabronione Klauzule Abuzywne, i banki, i ubezpieczyciele nie mają prawa pobierać tych opłat likwidacyjnych od ludzi oszukanych na Polisolokatach. Czas na odzyskanie pieniędzy z oszukanych Polisolokat to 10 lat, lub więcej.

Sprawy można zgłaszać na podstawie tego paragrafu karnego: Zgodnie z Kodeksem Karnym (Dz.U. z 1997 nr 88 poz. 553 Brzmienie od 27 stycznia 2014): Przestępstwo, Oszustwo: Art. 286. §1. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzania własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd, albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Wysyłam Wyroki i Postanowienia z Sądów Karnych, z Sądów Cywilnych, które świadczą o Oszustwach w Getin Banku, w Noble Banku, w Open Finance, w Open Life, w Getin Życie, w Towarzystwie Europa, w AXA, w Idea Banku, w AEGON, w spółkach Leszka Czarneckiego, w innych bankach i w innych firmach ubezpieczeniowych.

Banki i Towarzystwa Ubezpieczeń podpisują z Poszkodowanymi Ugody, Porozumienia, na podstawie których Poszkodowani mogą odzyskać Zwrot 100 % oszczędności, a nawet zaległe odsetki.

Proszę pisać na mój e-mail:

redaktorka12@interia.pl
Telefon komórkowy: 533 – 818 – 111

Pomagam osobom oszukanym, poszkodowanym na PolisoLokatach.

Zakres Pomocy z Redakcji:

1) Przekazanie dowodów na Oszustwa na Poliso Lokatach,
2) Przekazanie dokumentów i informacji o Poszkodowanych z różnych miast w Polsce (kopie oszukanych umów, Certyfikaty),
3) Pomoc w pisaniu i redagowaniu Pism, Reklamacji, Skarg do instytucji i urzędów (korekty, poprawki, uzupełnienia),
4) Pomoc w Pisaniu Zawiadomień o Oszustwach na Policję, do Prokuratur;
Komplety dokumentów do zgłaszania jako Załączniki i Dowody,
5) Dokumenty, Wyroki i Postanowienia z Sądów,
6) Materiały i Informacje źródłowe, z mediów o Oszustwach na PolisoLokatach.

Do każdej sprawy podchodzę dokładnie, szczegółowo i Indywidualnie. Łączę Poszkodowanych w grupy i to też pomaga odzyskać pieniądze z Nieuczciwych PolisoLokat.
[Mam bardzo dużo dokumentów i Informacji sprawdzonych, i wiarygodnych].

Wpłata początkowa 100 zł.

Pomoc z Redakcji. Pozdrawiam, Redaktorka.